Tanácsadás

Tanácsadás Tanácsadói szolgáltatásaink a dokumentumkezelés területén Tanácsadói munkánkat közel 20 éves szakmai tapasztalat és sok ezer folyóméternyi irat feldolgozása során tapasztalt nehézségek megoldása szerezte a szakértői tevékenységünk alapját. Szolgáltatásaink:  Folyamatszervezés  Iratkezelési szabályzat és irattári terv készítése

Folyamatszervezés A helyszínen felmérjük és átvilágítjuk megrendelőink iratkezelési és irattárolási gyakorlatát, különös tekintettel a jogszabályi és biztonságtechnikai alkalmazásokra, a tevékenységéből fakadó egyedi és speciális megoldásokat figyelembe véve. Ennek eredményét közösen kiértékelve elkészítjük a javaslatunkat a hatékonyabb iratkezelésről. Az átvilágítás során elemezzük az iratkezelés gyakorlatát, költségeit, az iratkeresés sebességét. Figyelembe vesszük a megrendelő igényeit, valamint a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva, az irattárolás optimalizálásra, modernizálására - saját helyszíni, vagy bértárolás - és kapcsolódó tevékenységekre.

Iratkezelési szabályzat és irattári terv készítése Az iratkezelési szabályzatot, illetve az irattári tervet a jogszabályi előírások betartásával, a megrendelő személyre szabott, egyedi elvárásai szerint alakítjuk ki. Az iratkezelés folyamata, az iratok tárolása, az iratok selejtezése, megsemmisítése minden cég életében napi szinten jelentkezik, ennek bonyolult rendszere pedig szakértelmet igényel. A szabályzat kialakításával biztosítjuk a strukturált, reprodukálható, költséghatékony rendszer megbízható működését, emellett az irattári tervben rögzítjük az iratok őrzési, selejtezési és levéltári átadásának idejét. Az elkészült iratkezelési szabályzat teljes körűen szabályozza a megrendelő iratkezelési és az iratmegőrzési rendjét, mind a hagyományos papír alapú iratokra, mind pedig az elektronikus dokumentumokra vonatkozóan. Az iratkezelési szabályzat és a mellékleteként szolgáló irattári terv feladata, hogy a vonatkozó jogszabályok és belső normák alapján keretet adjon a beérkező és helyben keletkező dokumentumok kezelésére, feldolgozására és őrzésére. Igény esetén elvégezzük a már meglévő szabályzat felülvizsgálatát, aktualizálását, szükség esetén – a helyi igények messzemenő figyelembevétele mellett – új szabályzat elkészítését, közreműködést az illetékes hatóságokkal a jóváhagyatást illetően, valamint a bevezetésében történő segítségnyújtást.